NHẬT BẢN: TOKYO - YAMANASHI - NÚI PHÚ SĨ - IBARAKI 4 NGÀY 4 ĐÊM